Hva er samsynsproblemer?

Samsynsproblemer oppstår når øynene ikke fungerer sammen som et team, noe som fører til synsforstyrrelser som dobbeltsyn, uskarpt syn, skjeling eller vanskeligheter med å fokusere på objekter. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert muskelsvakhet, nevrologiske problemer, eller feiljustering av øynene. Samsynsproblemer kan påvirke dybdesynet og koordinasjonen mellom øynene, noe som kan føre til utfordringer i daglige aktiviteter.

Tegn og symptomer på samsynsproblemer

Det kan være flere tegn som indikerer at du kan ha samsynsproblemer:

  • Dobbeltsyn eller forvrengt syn.
  • Hodepine eller øyetretthet etter visuelle oppgaver.
  • Vanskeligheter med å fokusere på objekter, spesielt på nært hold.
  • Følelse av at øynene ikke samarbeider eller jobber uavhengig av hverandre.
  • Problemer med å bedømme avstand eller dybde.
  • Hyppig lukkning av ett øye for å se klart.

Bestill synstest