Priser på våre tjenester

Synsundersøkelse

I synsundersøkelsen avdekker vi dine styrkebehov og følger opp på dine øynes helsetilstand. Varighet: ca. 60 minutter
Pris: 890 kr

Nytilpasning Linser

For deg som ikke har prøvd linser før. Denne undersøkelsen består av en grundig synstest, etterfulgt av utprøving av prøvelinser og opplæring i bruk. Varighet: 90 minutter
Pris: 1300 kr

Linseundersøkelse

Denne undersøkelsen er for deg som allerede bruker linser. Optikeren gjør en grundig test av synet ditt, samt en nøye gjennomgang av øyets framre ytre del, og kontrollerer at styrken og linsene fortsatt er optimale. Varighet: 30 minutter
Pris: 680 kr

Trykkmåling

Økt trykk i øyet kan være en indikasjon på øyesykdommer. Vi tar alltid trykkmåling hvis det er hensiktsmessig, som oftest på dem over 40 år ettersom de fleste øyesykdommer er aldersrelatert. På de under 40 utfører vi trykkmåling ved behov. Varighet: 5-10 minutter
Pris: 95 kr

Netthinnefotografi med utdrypping

Vi tar et digitalt bildet av netthinnen for å kunne utelukke unormale funn. Vi kan se tegn på diabetes, AMD og andre sykdommer. Utrypping gjøres for å forstørre pupillen slik at vi får et bedre bilde. Varighet: 15-25 minutter.
Pris: 550 kr

Netthinnefotografi uten utdrypping

Vi tar et digitalt bildet av netthinnen for å kunne utelukke unormale funn. Vi kan se tegn på diabetes, AMD og andre sykdommer. Utrypping gjøres for å forstørre pupillen slik at vi får et bedre bilde, men i tilfeller trengs det ikke. Varighet: 10-15 minutter.
Pris: 350 kr

Førekortattest

Pris: kr 280,- dersom du har en synsundersøkelse som er under 3 måneder gammel. Dersom synstesten er eldre enn 3 måneder, vil du måtte ta ny synstest, som vil komme på kr 890,- i tillegg. Varighet: 20 minutter.
Pris: 580 kr

Bestill synstest