Hva er filterbriller?

Filterbriller er spesialbriller designet for å redusere blending, forbedre kontrast og beskytte øynene mot skadelig lys. Disse brillene bruker spesielle linser som filtrerer ut visse bølgelengder av lys, noe som kan bidra til bedre synskomfort under ulike lysforhold. Filterbriller er spesielt nyttige for personer med lysfølsomhet, og de brukes ofte av sjåfører, idrettsutøvere og personer som arbeider under krevende lysforhold.

Tegn og symptomer på behov for filterbriller

Det kan være flere tegn som indikerer at du kan ha nytte av filterbriller:

 • Øyetretthet eller ubehag ved sterkt lys eller sollys.
 • Hyppig blending fra billys eller andre sterke lyskilder.
 • Vanskeligheter med å se klart i sterkt lys eller motlys.
 • Hodepine eller øyetretthet etter å ha vært utsatt for skarpt lys.
 • Behov for bedre kontrastsyn under spesifikke aktiviteter, som kjøring eller sport.

Fordeler med filterbriller

Filterbriller gir flere fordeler som kan forbedre synskomforten og beskytte øynene:

 • Reduserer blending og forbedrer synskomforten under skarpt lys.
 • Øker kontrasten og forbedrer synsskarpheten under dårlige lysforhold.
 • Beskytter øynene mot skadelig UV-stråling.
 • Forbedrer ytelsen og sikkerheten under aktiviteter som kjøring og sport.
 • Reduserer øyetretthet og hodepine forårsaket av lysfølsomhet.

Typer av filterbriller

Det finnes flere typer filterbriller, hver med spesifikke fordeler:

 • Polarisert: Reduserer blending fra reflekterende overflater som vann og snø.
 • Fotokromatisk: Tilpasser seg lysforholdene ved å mørkne i sollys og lysne innendørs.
 • Gule eller ravfargede: Øker kontrasten og reduserer blending under dårlige lysforhold.
 • Blålysfilter: Beskytter øynene mot skadelig blått lys fra digitale skjermer.

Behandlinger og løsninger med filterbriller

For personer som trenger filterbriller, finnes det flere løsninger:

 • Briller med spesiallinser: Spesialtilpassede briller for bestemte lysforhold og aktiviteter.
 • Kontaktlinser med filter: Kontaktlinser som har innebygde filtre for å beskytte mot skadelig lys.
 • Solbriller med filtre: Solbriller som kombinerer beskyttelse mot UV-stråling med spesifikke lysfiltre.
 • Sportsbriller: Briller designet for å beskytte øynene og forbedre ytelsen under sport og utendørsaktiviteter.

Bestill synstest