Hva er fargesyn?

Fargesyn er evnen til å oppfatte og skille mellom forskjellige farger. Denne evnen er basert på funksjonen til tapper i netthinnen, som er følsomme for ulike bølgelengder av lys. Det finnes tre typer tapper som reagerer på rødt, grønt og blått lys, og kombinasjonen av disse gir oss muligheten til å se et bredt spekter av farger. Fargesyn er avgjørende for mange daglige aktiviteter, inkludert lesing, kjøring og gjenkjenning av objekter.

Tegn og symptomer på problemer med fargesyn

Det kan være flere tegn som indikerer problemer med fargesynet:

 • Vanskeligheter med å skille mellom farger, spesielt rødt og grønt.
 • Feilidentifisering av farger, for eksempel å se grønt som grått.
 • Problemer med å se farger i dårlig lys.
 • Hyppige feil ved valg av farger i klær eller andre objekter.
 • Klager over uskarpt syn eller øyetretthet.

Årsaker til problemer med fargesyn

Problemer med fargesyn kan skyldes flere faktorer, inkludert:

 • Arv: Fargesvakhet eller fargeblindhet er ofte arvelig og forekommer oftere hos menn.
 • Øyesykdommer: Tilstander som grå stær, glaukom eller makuladegenerasjon kan påvirke fargesynet.
 • Skader på øynene eller hjernen: Traumer eller sykdommer som påvirker synsbanene kan føre til fargesynsproblemer.
 • Alder: Aldring kan redusere fargesynet, spesielt evnen til å se blå nyanser.
 • Medisiner: Noen medisiner kan påvirke fargesynet som en bivirkning.

Behandlinger og løsninger for fargesynsproblemer

Behandling av fargesynsproblemer avhenger av den underliggende årsaken, og kan inkludere:

 • Spesialbriller: Briller med fargetilpassede linser som kan hjelpe noen med fargesvakhet.
 • Kontaktlinser: Linser som filtrerer visse bølgelengder av lys for å forbedre fargesynet.
 • Hjelpemidler: Elektroniske enheter og apper som kan hjelpe til med å identifisere farger.
 • Synsterapi: Øvelser og behandlinger som kan forbedre visse aspekter av fargesynet.
 • Tilpasning: Lære å leve med fargesynsproblemer ved å bruke merkelapper og systemer for å gjenkjenne farger på andre måter.

Bestill synstest