Hva er visus?

Visus, også kjent som synsskarphet, er et mål på øyets evne til å se detaljer klart og tydelig. Synsskarphet evalueres vanligvis ved hjelp av en Snellen-tavle, som består av rader med bokstaver eller symboler i avtagende størrelse. Visus angis ofte som en brøk, for eksempel 20/20, som betyr at en person kan se klart på 20 fot det som normalt sees på 20 fot. En lavere visus, som 20/40, indikerer at personen må være nærmere for å se samme detaljnivå.

Tegn og symptomer på nedsatt visus

Det kan være flere tegn som indikerer nedsatt visus:

  • Uklart eller uskarpt syn, spesielt når du prøver å lese små skrift.
  • Vanskeligheter med å se detaljer på avstand, som trafikkskilt eller ansikter.
  • Hyppig hodepine eller øyetretthet etter aktiviteter som krever skarpt syn.
  • Mysing for å se klart på nært eller langt hold.
  • Endringer i synet som gjør det vanskelig å fokusere på objekter.

Årsaker til nedsatt visus

Nedsatt visus kan ha mange ulike årsaker, inkludert:

  • Brytningsfeil: Som nærsynthet (myopi), langsynthet (hypermetropi) og astigmatisme.
  • Øyesykdommer: Som grå stær, glaukom, makuladegenerasjon og diabetisk retinopati.
  • Skader: Øyeskader eller hodeskader som påvirker synet.
  • Aldring: Naturlige endringer i øynene som oppstår med alderen.
  • Nevrologiske tilstander: Som påvirker hjernen og synsnerven.

Bestill synstest