Hva er trifokale glass?

Trifokale glass er brilleglass som har tre ulike synsfelt, designet for å gi klart syn på avstand, mellomavstand og nært hold. Disse glassene har tre separate styrker, adskilt av synlige linjer, og gir en praktisk løsning for personer med presbyopi (aldersrelatert langsynthet) som trenger synskorreksjon på forskjellige avstander. Trifokale glass er spesielt nyttige for personer som har behov for klart syn både for å se på avstand, jobbe ved en dataskjerm og lese på nært hold.

Tegn og symptomer på behov for trifokale glass

Det kan være flere tegn som indikerer at du kan ha nytte av trifokale glass:

  • Vanskeligheter med å se klart på forskjellige avstander.
  • Behov for å bytte mellom flere par briller for ulike aktiviteter.
  • Uklart syn på mellomavstand, som for eksempel ved dataskjermbruk.
  • Hodepine eller øyetretthet etter aktiviteter som krever både nær- og fjernfokus.
  • Ønske om en praktisk løsning for å korrigere både nær-, mellom- og avstandssyn.

Bestill synstest