Hva er synsfeltundersøkelse?

En synsfeltundersøkelse er en test som måler synsfeltet, eller området du kan se når øynene er fokuserte på et punkt. Denne testen hjelper til med å oppdage eventuelle synstap i perifere eller sentrale synsfelt, som kan være indikasjoner på øyesykdommer eller nevrologiske tilstander. Synsfeltundersøkelser er viktige for å diagnostisere og overvåke tilstander som glaukom, hjerneslag, hjernesvulster og retinale sykdommer.

Tegn og symptomer på behov for synsfeltundersøkelse

Det kan være flere tegn som indikerer at du kan ha nytte av en synsfeltundersøkelse:

  • Vanskeligheter med å se objekter i periferien (sidesyn).
  • Hyppige sammenstøt med gjenstander på grunn av redusert sidesyn.
  • Uventede blinde flekker eller mørke områder i synsfeltet.
  • Dobbeltsyn eller forvrengninger i synet.
  • Endringer i synet etter en skade eller sykdom som påvirker hjernen eller øynene.

Bestill synstest