Hva er polariserte glass?

Polariserte glass er brilleglass som er behandlet med et spesielt kjemisk belegg for å redusere blending og refleksjoner fra horisontale overflater som vann, snø og veier. Denne teknologien gir skarpere og klarere syn under utendørsaktiviteter ved å blokkere horisontalt reflektert lys, som ellers kan forårsake ubehagelig blending. Polariserte glass er spesielt populære blant sjåfører, fiskere, skikjørere og andre som tilbringer mye tid utendørs.

Tegn og symptomer på behov for polariserte glass

Det kan være flere tegn som indikerer at du kan ha nytte av polariserte glass:

  • Hyppig blending fra sollys reflektert fra vann, snø eller veier.
  • Øyetretthet eller ubehag ved opphold utendørs i sterkt sollys.
  • Vanskeligheter med å se klart under kjøring på solrike dager.
  • Behov for bedre synsklarhet og kontrast under utendørsaktiviteter.
  • Ønske om å redusere øyespenning og hodepine forårsaket av blending.

Fordeler med polariserte glass

Polariserte glass gir flere fordeler som kan forbedre synskomforten og sikkerheten:

  • Redusert blending: Blokkerer horisontalt reflektert lys, noe som reduserer blending fra sollys.
  • Forbedret synsklarhet: Gir skarpere og klarere syn under lyse forhold.
  • Økt kontrast: Forbedrer kontrasten og detaljopplevelsen i synsfeltet.
  • Mindre øyetretthet: Reduserer øyespenning og ubehag ved langvarig eksponering for sterkt lys.
  • Bedre sikkerhet: Forbedret syn under kjøring og andre utendørsaktiviteter som krever nøyaktig visuell persepsjon.

Bestill synstest