Hva er dybdesyn?

Dybdesyn er evnen til å se og bedømme avstand og dybde mellom objekter i rommet. Denne visuelle ferdigheten er avgjørende for mange daglige aktiviteter, som å kjøre bil, lese, sport og å bedømme avstander når man går eller griper etter gjenstander. Dybdesyn oppnås gjennom samspillet mellom begge øynene, som gir hjernen informasjon om avstanden mellom objekter ved hjelp av binokulær syn.

Tegn og symptomer på problemer med dybdesyn

Det kan være flere tegn som indikerer problemer med dybdesyn:

 • Vanskeligheter med å bedømme avstander, for eksempel når man skal parkere en bil.
 • Hyppig snubling eller kollisjoner med objekter.
 • Problemer med å gripe eller kaste gjenstander presist.
 • Følelse av at objekter er flatere enn de egentlig er.
 • Dobbeltsyn (diplopi) eller uklart syn.

Årsaker til problemer med dybdesyn

Problemer med dybdesyn kan skyldes flere faktorer, inkludert:

 • Skjeling (strabisme): Når øynene ikke er justert korrekt, kan det føre til dårlig dybdesyn.
 • Amblyopi (lat øye): En tilstand der ett øye er svakere enn det andre, noe som kan påvirke dybdesynet.
 • Øyeskader eller sykdommer: Skader på øynene eller tilstander som grå stær eller netthinneløsning kan påvirke dybdesynet.
 • Nerveproblemer: Skader eller sykdommer som påvirker nervene som kontrollerer øyebevegelser.
 • Alvorlig ulikhet i synsstyrke mellom øynene (anisometropi): Når det er stor forskjell i synsstyrke mellom øynene, kan det føre til redusert dybdesyn.

Behandlinger for problemer med dybdesyn

Behandling av dybdesynsproblemer avhenger av den underliggende årsaken, og kan inkludere:

 • Briller eller kontaktlinser: For å korrigere synsfeil og forbedre dybdesynet.
 • Prismebriller: For å hjelpe med å justere synsbanene og forbedre dybdesynet.
 • Øyeøvelser: Øvelser som styrker øyemusklene og forbedrer øynenes koordinasjon.
 • Kirurgi: I tilfeller av skjeling eller andre fysiske problemer med øynene.
 • Synsterapi: En behandlingsform som kan hjelpe med å forbedre dybdesynet gjennom spesialiserte øvelser og trening.

Bestill synstest